Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid wordt bedoeld dat huishoudens voldoende geld moeten hebben om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Met levensonderhoud wordt dan bedoeld, de kosten van dagelijkse uitgaven passend binnen de financiële speelruimte die er is, het hebben van een betaalbare woning, het kunnen genieten van onderwijs en een betaalbare toegankelijke zorg en daarnaast nog een buffer (reserve) voor onverwachte uitgaven.

Uit statische gegevens blijkt dat het in Nederland nog al meevalt vergeleken met andere landen. Echter ook in ons land nemen de inkomensverschillen sterk toe met grote gevolgen voor grote groepen mensen die het financieel niet meer kunnen bijbenen.
De groep mensen die op of onder de armoedegrens leeft blijkt ook toe te gaan nemen. Zeker ook door de energiecrisis en de alsmaar stijgende kosten van het levensonderhoud en de zorg.

Recht op bestaanszekerheid, aldus onze Grondwet artikel 20:
-De overheid moet een beleid voeren, dat is gericht op de bestaanszekerheid van de bevolking en op spreiding van welvaart.
-De wetgever moet regels maken, die toegankelijker zijn, eenvoudiger, voor de sociale zekerheid, wie onder welke omstandigheden aanspraak kan maken op een regeling die bestaanszekerheid verzekerd.

DatumOmschrijvingLink
17 apr. 2024Koopkracht gepensioneerden met diepe zakken al een decennium in de achteruit.Bekijk
17 apr. 2024Erkenning voor sociaal ontwikkelbedrijven, meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen met behulp van extra geld.Bekijk
11 apr. 2024Een op de drie huishoudens heeft moeite om financieel rond te kunnen komen.Bekijk
5 apr. 2024Wet Kwaliteit incassodienstverlening (WIK) gaat per 01 april 2024 in werking.Bekijk
5 apr. 2024Voor het thema armoede mogen we de ogen niet sluiten, het zet mensen op achterstand.Bekijk
5 apr. 2024Er zijn verschillende vormen van eenzaamheid waardoor mensen in eenzaamheid verkeren!Bekijk
22 mrt. 2024Eindrapport Toeslagenstelsel: hoe kan het eerlijk, eenvoudig en effectief.Bekijk
22 mrt. 2024Aantal werklozen licht toegenomen, vooral onder de jongeren.Bekijk
22 mrt. 20241,2 miljoen beschikbaar voor versterking vrijwilligers: hieraan moet je voldoen.Bekijk
22 mrt. 2024Mantelzorgmakelaars geven mantelzorgers plezier in zorgen weer terug.Bekijk
22 mrt. 2024Hoe je met succes benadert: ‘Zij willen best hulp, maar ándere hulp’,Bekijk
14 mrt. 2024Record aantal mensen in 2023 met een arbeidsbeperking richting arbeidsparticipatie.Bekijk
14 mrt. 2024Nieuwe aanpak sociaal – medisch beoordelen werkt: achterstanden slinken aanzienlijk.Bekijk
14 mrt. 2024BUS vindt het belangrijk u te informeren en adviseren zodat u goed voorbereid het gesprek bij de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV kunt aangaan:Bekijk
8 mrt. 2024Jongeren komen vaker terecht in de bijstand.Bekijk
8 mrt. 2024Explosieve groei commerciële verpleeghuizen, huisartsen zijn bezorgd.Bekijk
8 mrt. 2024Advies aan gemeenten: ‘Voer het gesprek over schulden aan de keukentafel’,Bekijk
8 mrt. 2024Zo (on)veilig voelen inwoners zich in hun buurt.Bekijk
27 feb. 2024Hoe moet ik te werk gaan om een beoordeling arbeidsvermogen of Wajong aan te vragen.Bekijk
27 feb. 2024Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking door middel van de banenafspraak.Bekijk
26 feb. 2024Hoe je zorgmijders met succes benadert: ‘Zij willen best hulp maar ándere hulp’.Bekijk
26 feb. 2024Eenzaamheid, het gevoel van er niet bij horen en er niet toe doen, dat overkomt vele onder ons.Bekijk
23 feb. 2024Minder armoede, meer problematische schulden.Bekijk
23 feb. 2024Regering en uitvoeringsorganisaties willen burgers actief informeren over bestaande uitkeringen en voorzieningen!Bekijk
23 feb. 2024Nieuwe strategie voor verbeteren positie mensen met beperking.Bekijk
23 feb. 2024AOW én aanvullend pensioen. Dan kunt u geld terugkrijgen door aangifte te doen.
23 feb. 2024AOW-gerechtigd in 2024? Waarom u nu opeens een voorlopige aanslag kunt ontvangen.Bekijk
12 feb. 2024Een bijbaan hebben, hoe kan ik dat financieel voor mijzelf aantrekkelijk houden in 2024.Bekijk
8 feb. 2024Mogelijkheden voor gemeenten om armoede onder de mensen te bestrijden.Bekijk
7 feb. 2024Het recht om in deeltijd te willen werken moet behouden blijven.Bekijk
5 feb. 2024Informatie en adviezen ten behoeve van aangifte inkomstenbelasting van 2023.Bekijk
1 feb. 2024Re-integratie van WAO- of WIA- Wajonguitkering naar betaalt werk.Bekijk
30 jan. 2024Petitie van de landelijke koepelorganisatie Mantelzorg NL, weg met de regeldruk, door BUS ondertekend.Bekijk
29 jan. 2024Brandbrief, aan de Leden van de Tweede Kamer en informateur, belangen van mensen met een beperking en chronisch zieken en hun naasten, van Ieder(in) en VNG:Bekijk
28 jan. 2024Handleiding betreft Bestaanszekerheid bron Vereniging Nederlandse Gemeenten.Bekijk
26 jan. 2024Er is wel degelijk sprake van overbelasting bij mantelzorgers.Bekijk
26 jan. 2024Spreekuur Nieuwsbrief 24-02 bijlage toeslagenkaart 2024 belastingdienst.Bekijk
18 jan. 2024Wat mag ik nog verdienen en bezitten in 2024 om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag!Bekijk
18 jan. 2024Nettoloon voor bijna iedereen in 2024 omhoog, bereken hoeveel u erop vooruit gaat.Bekijk
15 jan. 2024Bestaanszekerheid is een groeiend probleem die vele mensen zo ook ervaren.Bekijk

Copyright 2023 BUS