Nieuws

Algemene actuele informatie

DatumOmschrijvingLink
27 sep. 2023Het kabinet heeft plannen ontwikkeld om armoede te bestrijden en de koopkracht te verbeteren.Bekijk
23 sep. 2023Wat is de opbrengst n.a.v de Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 20 en 21 september ’23.Bekijk
20 sep. 2023Samenvatting van de Miljoenennota.Bekijk
14 sep. 2023Cyclus laaggeletterdheid doorbreken via gezinsaanpak.Bekijk
13 sep. 2023Groot onderhoud zorgstelsel dringend nodig om goede zorg voor burgers te garanderen.Bekijk
12 sep. 2023Zorgverzekering wordt in 2024 veel duurder, dit is wat je kunt verwachten.Bekijk
12 sep. 2023Stand van zaken in “Beschut Werk”.Bekijk
31 aug. 2023Minimumloonbedragen per 01 juli 2023 zijn bekend: wat betekent dit voor uw AOW?Bekijk
31 aug. 2023Wat gebeurt er met uw AOW als uw partner naar het verpleeghuis moet?Bekijk
21 aug. 2023Volgend jaar iets meer geld in de portemonnee, tegelijkertijd stijgt het aantal mensen in armoede naar 1 miljoen.Bekijk
21 aug. 2023Te dure zorgkosten leidt dat tweedeling in de samenleving erin sluipt.Bekijk
21 aug. 2023Onvolledige AOW treft steeds meer mensen.Bekijk
21 aug. 2023Ieder(in) roept de politiek op: “Kies voor een toegankelijk Nederland”.Bekijk
25 juli 2023Zo zet je een succesvolle sociale wijkonderneming op.Bekijk
25 juli 2023Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen daalt hardst sinds 2008.Bekijk
20 juli 2023Restant energietoeslag kan pas na de zomer uitgekeerd worden.Bekijk
20 juli 2023De Ouderenzorg gaat op de schop: ‘Zorg is niet vanzelfsprekend meer’.Bekijk
17 juli 2023Onderzoek naar Brede Welvaart: Brabanders redelijk tevreden over leven.Bekijk
17 juli 2023UWV verzamelde illegaal gegevens van uitkeringsgerechtigden.Bekijk
17 juli 2023Kan ik in aanmerking komen voor aanvraag van voorzieningen bij het UWV.Bekijk
17 juli 2023Wat gebeurt er na mijn WIA-aanvraag?Bekijk
17 juli 2023De rol en verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer bij ziekmelding van de werknemer.Bekijk
11 juli 2023De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) belangrijk om te weten.Bekijk
11 jul 2023Mededelingen omtrent de vergadering van 17 juli 2023.Bekijk
5 juli 2023Ouderenzorg in de toekomst onbetaalbaar, hard ingrijpen is onvermijdelijk.Bekijk
5 juli 2023Bijstandsgezin komt elke maand honderden euro’s tekort, 6 miljard euro nodig tegen armoede.Bekijk
5 juli 2023Laagste inkomens krijgen ook dit jaar € 1.300,00 energietoeslag, € 400,00 voor uitwonende student met aanvullende beurs.Bekijk
30 juni 2023Per 01.07.23 verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen.Bekijk
30 juni 2023Mededelingen omtrent de verhoging van de AOW per 01.07.23 en advies van BUS hierover.Bekijk
27 juni 2023Raad van Volksgezondheid en Samenleving waarschuwt het Kabinet: Grens aan het zorgstelsel is bereikt.Bekijk
14 juni 2023Gemeenten moeten zorgen voor ‘gezonde generatie’ in 2040 / Lokale handvatten voor digitaal gezondheidsbeleid.Bekijk
14 juni 2023De Participatiewet verder op de schop, brede herziening ‘noodzakelijk’.Bekijk
9 juni 223Veel huishoudens in energiearmoede komen niet in aanmerking voor de energietoeslag (2022)bekijk
8 juni 2023Kunnen de gemeenten hun uitvoeringstaken nog aan, weer een extra taak met Bijzondere Bijstand?Bekijk
6 juni 2023De Eerste en Tweede Kamer stemmen voor de nieuwe Pensioenwet, vol blijvende onzekerheden!Bekijk
31 mei 2023UWV belt niet meer anoniem en onaangekondigd.Bekijk
31 mei 2023Aflosperiode minnelijke schuldenregeling (Msnp) op 01 juli 2023 naar 18 maanden.Bekijk
31 mei 2023De Opfrisser: Nibud geeft 5 tips: Hoe schulden te voorkomen.Bekijk
31 mei 2023Ondersteuning naar werk op verzoek mogelijk voor IVA en WAJONG DGA – gerechtigden.Bekijk
31 mei 2023Rekenkamer: “Uitvoering van wet arbeidsongeschiktheid loopt helemaal vast”.Bekijk
31 mei 2023Goede stappen in aanpak achterstand sociaal medische beoordelingen.Bekijk
31 mei 2023UWV – Beoordelingsachterstanden WIA in 2022 toegenomen.Bekijk
31 mei 2023Wijzigingen in het Wettelijk Minimumloon (WML) per 01 juli 2023.Bekijk
30 mei 2023Verslag ALV van 23 mei 2023.Bekijk
19 mei 2023Belangrijke mededelingen omtrent de ALV van 23 mei 2023 – deze is afgelast.Bekijk
21 apr. 2023Armoede groeit onder de burgers, er is wel degelijk een klassenstrijd gaande in Nederland.Bekijk
19 apr. 2023Oproep en uitnodiging BUS – Algemene Ledenvergadering (ALV) 23.05.23Bekijk
19 apr. 2023Kunt u bij UWV terecht voor een hulpmiddel of voorziening?Bekijk
19 apr. 2023Jeugdzorg wordt minder gekort dan oorspronkelijk de opzet was, akkoord met Rijk en gemeenten.Bekijk
6 apr. 2023Het is niet vanzelfsprekend dat het isoleren van uw oude woning lonend is.
Bekijk
30 mrt. 2023Bestaanszekerheid als grondwettelijke zorgplicht verkeert in crisis.Bekijk
29 mrt. 2023Bijstand en sociaal Minimum (WML) moet fors omhoog weg met toeslagenstelsel.Bekijk
29 mrt. 2023Wet zorg en dwang is te complex en onuitvoerbaar.Bekijk
29 mrt. 2023Aanvraagtermijn Noodfonds Energielasten verlengd.Bekijk
15 mrt. 2023Werk en Mantelzorg gaan steeds beter samen.Bekijk
15 mrt. 2023Hoe regel ik zorgverlof als mantelzorger?Bekijk
15 mrt. 2023Hoe regel ik een mantelzorgwoning?Bekijk
15 mrt. 2023Dit doet een Steunpunt Mantelzorg voor u.!Bekijk
15 mrt. 2023Onderzoek wees uit dat 6 op de 10 huishoudens is financieel kwetsbaar en ongezond.Bekijk
7 mrt. 2023Anders denken, anders organiseren, anders doen. – De Nieuwe Route –Bekijk
2 mrt. 2023Gemeenten worden geadviseerd nog meer te kunnen bezuinigen op de WMO 2015 – Is dat wat we willen en hoe kunnen we ons beter voorbereiden?Bekijk
2 mrt. 2023Oproep aan de Leden van de Tweede Kamer: “Pak door en regel bestaanszekerheid.”Bekijk
24 feb. 2023Breed Offensief – Stap naar harmonisatie – ParticipatiewetBekijk
24 feb. 2023Zouden we als samenleving beter af zijn door de Bijstand te vervangen in Basisinkomen?Bekijk
17 feb. 2023De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), voor wie en wat en waar te halen.Bekijk
16 feb. 2023BUS brengt de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen d.d. 15.03.2023 onder uw aandacht.Bekijk
16 feb. 2023Rechten van, mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperking lopen gevaar.Bekijk
10 feb. 2013Lange wachttijden in de WMO – Eigen bijdrage WMO wordt inkomensafhankelijkBekijk
07 feb. 2023Schuldhulpverlening is een kerntaak van uw gemeente.Bekijk
01 feb. 2023Voorzieningen en regelingen voor Minima in 2023Bekijk
30 jan. 2023Kennismaking, introductie en verzoekbrief – vervolgstappen ouderenproject 2023Bekijk
20 jan. 2023Uitkeringsbedragen van 2023Bekijk
13 jan. 2023Van langdurig in de bijstand naar deeltijd aan het werkBekijk
12 jan. 2023Goed voorbeeld – Ondersteuning mantelzorgers met respijtzorg – belangrijk nieuwsBekijk
11 jan. 2023Schrijnende gevallen ontstaan t.g.v. energiearmoede – Gemeenten zet een extra stapBekijk
4 jan. 2023Hulp verlenen al wordt er niet om gevraagd maar blijkt het wel noodzakelijk te zijnBekijk
20 dec. 2022Vergaderschema BUS 2023 met diverse toelichtingenBekijk
13 dec. 2022Signalen uit de Bijzondere Bijstand. Bronvermelding: LCRBekijk
13 dec. 2022Beschut werk. Bronvermelding: LCRBekijk
13 dec. 2022Hoe staat het met de uitvoering Beschut Werk na 3 jaar vaststellen dat het beter moetBekijk
8 dec. 2022Wat moet ik weten als ik wil overstappen van mijn huidige naar een andere zorgverzekeringBekijk
7 dec. 2022Het Kabinet gaat ouderenzorg anders organiserenBekijk
7 dec. 2022Grote verschillen in tegemoetkoming zorgpremie voor mensen met een handicap of chronisch ziekenBekijk
14 nov. 2022Verslag bijeenkomst Samen SterkerBekijk
11 nov. 2022Diverse berichtgevingen over eigen bijdrage in de WMO en zaken over zorgtoeslagen en Premie ZVWBekijk
9 nov. 2022Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op aftrekposten en vergoedingenBekijk
3 nov. 2022Komt in de toekomst de begeleiding van mensen met een beperking in gevaarBekijk
26 okt. 2022Mensen raken tussen wal en schip door complexe regelgevingBekijk
26 okt. 2022Schema Werkloosheidsuitkering RendementBekijk
26 okt. 2022Grote verschillen tussen gemeenten bij toekennen van de energietoeslag, is dat wenselijkBekijk
25 okt. 2022Armoede, als uw inkomen niet toereikend is om rond te komen, raadpleeg: www.berekenuwrecht.nlBekijk
25 okt. 2022Vereenvoudiging WIA-keuring 60-plussersBekijk
24 okt. 2022Energietoeslag bereikt niet iedereen, zo loop je geen 1300,00 euro misBekijk
21 okt. 2022Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 20.20.2022Bekijk
16 okt. 2022BUS deelt de inhoud van het -LCR Pamflet Armoede 13 oktober 2022-Bekijk
10 okt. 2022Werkplan 2023 BUSBekijk
6 okt. 2022De gemeenten in de bres voor inwoners die kampen met energiearmoedeBekijk
2 okt. 2022Uitnodiging en voorlopige agenda ALV 20.20.2022Bekijk
27 sep. 2022Impressieverslag van het bestuur betreft boekjaar 2022 – bestemming ALV 20.20.22Bekijk
13 sep. 2022Gaat de nabije toekomst de inrichting van de zorg ons allen zorgen geven. Integraal Zorgakkoord 2022Bekijk
1 sep. 2022Het is nu tijd om na te denken over een rechtvaardige samenlevingBekijk
22 jun. 2022Gemeenten moeten financieel kwetsbare ouderen actiever benaderenBekijk
18 jun 2022De rol van de gemeente, wat te doen tegen armoedeBekijk
16 jun. 2022De Klant centraal – hoe gaat de gemeente om met haar burgersBekijk
22 apr. 2022De menselijke maat – maatwerk is een must!Bekijk

Copyright 2023 BUS