Nieuws

Algemene actuele informatie

DatumOmschrijvingLink
17 apr. 2024Koopkracht gepensioneerden met diepe zakken al een decennium in de achteruit.Bekijk
17apr. 2024Erkenning voor sociaal ontwikkelbedrijven, meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen met behulp van extra geld.Bekijk
11 apr. 2024Een op de drie huishoudens heeft moeite om financieel rond te kunnen komen.Bekijk
5 apr. 2024Wet Kwaliteit incassodienstverlening (WIK) gaat per 01 april 2024 in werking.Bekijk
5 apr. 2024Voor het thema armoede mogen we de ogen niet sluiten, het zet mensen op achterstand.Bekijk
5 apr. 2024Er zijn verschillende vormen van eenzaamheid waardoor mensen in eenzaamheid verkeren!Bekijk
22 mrt. 2024Eindrapport Toeslagenstelsel: hoe kan het eerlijk, eenvoudig en effectief.Bekijk
22 mrt. 2024Aantal werklozen licht toegenomen, vooral onder de jongeren.Bekijk
22 mrt. 20241,2 miljoen beschikbaar voor versterking vrijwilligers: hieraan moet je voldoen.
Bekijk
22 mrt. 2024Mantelzorgmakelaars geven mantelzorgers plezier in zorgen weer terug.Bekijk
22 mrt. 2024Hoe je met succes benadert: ‘Zij willen best hulp, maar ándere hulp’.Bekijk
14 mrt. 2024Record aantal mensen in 2023 met een arbeidsbeperking richting arbeidsparticipatie.Bekijk
14 mrt. 2024Nieuwe aanpak sociaal – medisch beoordelen werkt: achterstanden slinken aanzienlijk.Bekijk
14 mrt. 2024BUS vindt het belangrijk u te informeren en adviseren zodat u goed voorbereid het gesprek bij de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV kunt aangaan:Bekijk
8 mrt. 2024Jongeren komen vaker terecht in de bijstand.Bekijk
8 mrt. 2024Explosieve groei commerciële verpleeghuizen, huisartsen zijn bezorgd.Bekijk
8 mrt. 2024Advies aan gemeenten: ‘Voer het gesprek over schulden aan de keukentafel’.Bekijk
8 mrt. 2024Zo (on)veilig voelen inwoners zich in hun buurt.Bekijk
8 mrt. 2024Slechts een handvol gemeenten met rechtsgeldig participatiebeleid.Bekijk
27 feb. 2024Hoe moet ik te werk gaan om een beoordeling arbeidsvermogen of Wajong aan te vragen.Bekijk
27 feb. 2024Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking door middel van de banenafspraak.Bekijk
26 feb. 2024Hoe je zorgmijders met succes benadert: ‘Zij willen best hulp maar ándere hulp’.Bekijk
26 feb. 2024Eenzaamheid, het gevoel van er niet bij horen en er niet toe doen, dat overkomt vele onder ons.Bekijk
23 feb. 2024Minder armoede, meer problematische schulden.Bekijk
23 feb. 2024Regering en uitvoeringsorganisaties willen burgers actief informeren
over bestaande uitkeringen en voorzieningen!
Bekijk
23 feb. 2024Nieuwe strategie voor verbeteren positie mensen met beperking.Bekijk
23 feb. 2024AOW én aanvullend pensioen. Dan kunt u geld terugkrijgen door aangifte te doen.Bekijk
23 feb. 2024AOW-gerechtigd in 2024? Waarom u nu opeens een voorlopige aanslag kunt ontvangen.Bekijk
12 feb. 2024Een bijbaan hebben, hoe kan ik dat financieel voor mijzelf aantrekkelijk houden in 2024.Bekijk
8 feb. 2024Mogelijkheden voor gemeenten om armoede onder de mensen te bestrijden.Bekijk
7 feb. 2024Het recht om in deeltijd te willen werken moet behouden blijven.Bekijk
5 feb. 2024Informatie en adviezen ten behoeve van aangifte inkomstenbelasting van 2023.Bekijk
1 feb. 2024Re-integratie van WAO- of WIA- Wajonguitkering naar betaalt werk.Bekijk
30 jan. 2024Petitie van de landelijke koepelorganisatie Mantelzorg NL, weg met de regeldruk, door BUS ondertekend.Bekijk
29 jan. 2024Brandbrief, aan de Leden van de Tweede Kamer en informateur, belangen van mensen met een beperking en chronisch zieken en hun naasten, van Ieder(in) en VNG.Bekijk
28 jan. 2024Handleiding betreft Bestaanszekerheid bron Vereniging Nederlandse Gemeenten.Bekijk
26 jan. 2024“Mantelzorg is vooral emotioneel zwaar”Bekijk
26 jan. 2024Laaggeletterdheid dient men beter te signaleren en meer bespreekbaar maken.Bekijk
26 jan. 2024Er is wel degelijk sprake van overbelasting bij mantelzorgers.Bekijk
26 jan. 2024Spreekuur Nieuwsbrief 24-02 bijlage toeslagenkaart 2024 belastingdienst.Bekijk
18 jan. 2024Steeds meer meldpunten goed verhuurderschap.Bekijk
18 jan. 2024Nettoloon voor bijna iedereen in 2024 omhoog, bereken hoeveel u erop vooruitgaat.Bekijk
18 jan. 2024Wat mag ik nog verdienen en bezitten in 2024 om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag!Bekijk
17 jan. 2024Het rapport, mantelzorg blijft zwaar na verhuizing verpleeghuis.Bekijk
17 jan. 2024Mantelzorg blijft zwaar na de verhuizing naar het verpleeghuis.Bekijk
16 jan. 2024Bestaanszekerheid is een groeiend probleem die vele mensen zo ook ervaren.Bekijk
16 jan. 2024Blijven we als samenleving armoede accepteren in 2024?Bekijk
10 jan. 2024Gemeenten kunnen ondersteuning verlenen aan alleenverdieners.Bekijk
30 dec. 2023Bedragen van uitkeringen boekjaar 2024.Bekijk
16 dec. 2023Demissionair Minister van SZW verlengd de vereenvoudigde WIA-Claimbeoordeling voor 60 plussers.Bekijk
16 dec. 2023Wat speelt er bij het UWV als u uw WIA – aanvraag gaat indienen.Bekijk
16 dec. 2023Wat u zou moeten weten als u een WIA-uitkering bij het UWV aanvraagt.Bekijk
16 dec. 2023Noodfonds Energie voor hoge energierekening ook in 2024 beschikbaar.Bekijk
16 dec. 2023De A.O.W. bedragen 2024: hoeveel gaat het omhoog?Bekijk
16 dec. 2023Mensen worden steeds ouder en dus zal er meer aandacht nodig zijn voor de ouderenzorg.Bekijk
7 dec. 2023Gemeenten moeten zorgen voor ‘gezonde generatie’ in 2040.Bekijk
7 dec. 2023Mensen met een laag inkomen zijn niet altijd voordelig uit met de gemeentepolis collectieve zorgverzekering.Bekijk
7 dec. 2023Uitvoeringsorganisatie UWV meet de menselijke maat in haar dienstverlening.Bekijk
29 nov. 2023Wel intensieve zorg, maar niet naar een verpleeghuis. Dit kunt u kiezen.Bekijk
29 nov. 2023Wat heb ik aan ’n Wmo- vervoerspas als ik 75 jaar ben/wordt of beperkingen heb, hoe kom ik er aan?Bekijk
28 nov. 2023Onderzoek wijst uit: mantelzorger is onmisbaar in langdurige zorg.Bekijk
28 nov. 2023Alle mantelzorgregelingen op een rij: wat is het verschil tussen kort- en langdurend zorgverlof?Bekijk
27 nov. 2023Het nieuwe pensioenstelsel: Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?Bekijk
23 nov. 2023Veranderingen die men per 01.01.2024 kan verwachten aan uw energierekening.Bekijk
23 nov. 2023Gemeenten missen regie Rijk bij energiearmoede.Bekijk
22 nov. 2023De 7 elementen om de verschillen tussen gemeente ten opzichte van bereik en aanbod te verkleinen in de SHV – dienstverlening.Bekijk
22 nov. 2023Meer uniformiteit in de schuldhulpverlening bij gemeenten.Bekijk
21 nov. 2023Terugblik over over de jaren 2019 – 2023:
Globale voorstelling aanpak voor 2024.
Bekijk
16 nov. 2023Wat u vooral duidelijk moet hebben voor en als u een appartement wilt kopen?Bekijk
16 nov. 2023Verkiezingen: wat hebben politieke partijen de wijk te bieden?Bekijk
14 nov. 2023U als zorgverzekerde staat nu al op achterstand bij het maken van uw keuze 2024.Bekijk
13 nov. 2023Zorgverzekeraars schrappen vrije keuze, ggz en wijkverpleging, restitutiepolis op retour.Bekijk
13 nov. 2023Verkiezingen: wat hebben politieke partijen de wijk te bieden?Bekijk
10 nov. 2023Basiszorgverzekering 2024 – hier kun je uit kiezen. Duurdere zorgverzekering, dalende zorgtoeslag.Bekijk
9 nov. 2023AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden: waar komt dat door?Bekijk
9 nov. 2023Minimumloon per uur wordt nieuwe standaard: waarom stijgt de AOW niet mee?Bekijk
9 nov. 2023Bent u al AOW gerechtigd of wordt u dat nog in 2023 of in het jaar 2024, dan moet u dit weten.Bekijk
9 nov. 2023Belangrijke informatie, recente gerechtelijke uitspraak, vervoersregeling – Wmo – voorziening.Bekijk
7 nov. 2023Veerkracht(en) – is een voortdurend samenspel van factoren binnen en buiten je als persoon.Bekijk
7 nov. 2023Wat is het verschil tussen Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning?Bekijk
7 nov. 2023Een fulltime betaalde baan biedt financiële zekerheden als men met pensioen gaat.Bekijk
7 nov. 2023De energietoeslag 2023 kan de gemeenten gaan uitbetalen, let wel er zijn grote verschillen.Bekijk
4 nov. 2023Veel toeslagen gaan in 2024 omhoog, wat verandert er voor jou?Bekijk
4 nov. 2023U moet weten, als u een PGB aanvraagt, hoe uw gemeente te werk moet gaan.Bekijk
4 nov. 2023Mantelzorger is 4 uur per week kwijt aan geregel: ‘Gekmakende bureaucratie’Bekijk
31 okt. 2023Leefbaarheid in wijken, dorpen en/of regio vooral kwaliteit telt bij buurtcontact, niet de frequentie.Bekijk
30 okt. 2023Het is heel belangrijk dat men vrijwilligers betrokken houdt bij het wel en wee van de organisatie.Bekijk
25 okt. 2023Definitief Najaarsverslag – Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 oktober 2023.Bekijk
23 okt. 2023Kabinet maakt het eenvoudiger om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.Bekijk
23 okt. 2023Het UWV maakt zijn beloftes niet waar, beoordeling duurt te lang.Bekijk
23 okt. 203Voorzichtige kentering in achterstanden UWV.Bekijk
23 okt. 2023Vereenvoudiging WIA-claimbeoordeling voor 60-plussers verlengd tot 01.01.25.Bekijk
23 okt. 2023Diverse maatregelen tegen toename van armoede.Bekijk
23 okt. 2023Nieuwe plannen voor aanpak problematische schulden.Bekijk
16 okt. 2023Actuele informatie betreft de Algemene Ledenvergadering 17.10.23, deze gaat door.Bekijk
13 okt. 2023Werknemers Sociale Werkvoorziening voeren actie voor recht op werk, gelijk en eerlijk loon.Bekijk
13 okt. 2023Wat ga ik merken van de nieuwe Pensioenwet?Bekijk
13 okt. 2023Rijk moet centrale rol pakken bij bestaanszekerheid.Bekijk
13 okt. 2023Voorzieningen maken het verschil om te kunnen werken of studeren, vraag deze aan bij het UWV.Bekijk
13 okt. 2023In de wereld van de vrijwilliger, mantelzorger spelen zich nijpende situatie af, zonder dat dit bekend is.Bekijk
13 okt. 2023Helft gemeenten nog niet aan de slag met VN-verdrag Handicap.Bekijk
6 okt. 2023Ik heb zorg nodig, maar waar moet ik zijn om de noodzakelijke zorg te verkrijgen.Bekijk
27 sep. 2023Het kabinet heeft plannen ontwikkeld om armoede te bestrijden en de koopkracht te verbeteren.Bekijk
23 sep. 2023Wat is de opbrengst n.a.v de Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 20 en 21 september ’23.Bekijk
20 sep. 2023Samenvatting van de Miljoenennota.Bekijk
14 sep. 2023Cyclus laaggeletterdheid doorbreken via gezinsaanpak.Bekijk
13 sep. 2023Groot onderhoud zorgstelsel dringend nodig om goede zorg voor burgers te garanderen.Bekijk
12 sep. 2023Zorgverzekering wordt in 2024 veel duurder, dit is wat je kunt verwachten.Bekijk
12 sep. 2023Stand van zaken in “Beschut Werk”.Bekijk
31 aug. 2023Minimumloonbedragen per 01 juli 2023 zijn bekend: wat betekent dit voor uw AOW?Bekijk
31 aug. 2023Wat gebeurt er met uw AOW als uw partner naar het verpleeghuis moet?Bekijk
21 aug. 2023Volgend jaar iets meer geld in de portemonnee, tegelijkertijd stijgt het aantal mensen in armoede naar 1 miljoen.Bekijk
21 aug. 2023Te dure zorgkosten leidt dat tweedeling in de samenleving erin sluipt.Bekijk
21 aug. 2023Onvolledige AOW treft steeds meer mensen.Bekijk
21 aug. 2023Ieder(in) roept de politiek op: “Kies voor een toegankelijk Nederland”.Bekijk
25 juli 2023Zo zet je een succesvolle sociale wijkonderneming op.Bekijk
25 juli 2023Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen daalt hardst sinds 2008.Bekijk
20 juli 2023Restant energietoeslag kan pas na de zomer uitgekeerd worden.Bekijk
20 juli 2023De Ouderenzorg gaat op de schop: ‘Zorg is niet vanzelfsprekend meer’.Bekijk
17 juli 2023Onderzoek naar Brede Welvaart: Brabanders redelijk tevreden over leven.Bekijk
17 juli 2023UWV verzamelde illegaal gegevens van uitkeringsgerechtigden.Bekijk
17 juli 2023Kan ik in aanmerking komen voor aanvraag van voorzieningen bij het UWV.Bekijk
17 juli 2023Wat gebeurt er na mijn WIA-aanvraag?Bekijk
17 juli 2023De rol en verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer bij ziekmelding van de werknemer.Bekijk
11 juli 2023De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) belangrijk om te weten.Bekijk
11 jul 2023Mededelingen omtrent de vergadering van 17 juli 2023.Bekijk
5 juli 2023Ouderenzorg in de toekomst onbetaalbaar, hard ingrijpen is onvermijdelijk.Bekijk
5 juli 2023Bijstandsgezin komt elke maand honderden euro’s tekort, 6 miljard euro nodig tegen armoede.Bekijk
5 juli 2023Laagste inkomens krijgen ook dit jaar € 1.300,00 energietoeslag, € 400,00 voor uitwonende student met aanvullende beurs.Bekijk
30 juni 2023Per 01.07.23 verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen.Bekijk
30 juni 2023Mededelingen omtrent de verhoging van de AOW per 01.07.23 en advies van BUS hierover.Bekijk
27 juni 2023Raad van Volksgezondheid en Samenleving waarschuwt het Kabinet: Grens aan het zorgstelsel is bereikt.Bekijk
14 juni 2023Gemeenten moeten zorgen voor ‘gezonde generatie’ in 2040 / Lokale handvatten voor digitaal gezondheidsbeleid.Bekijk
14 juni 2023De Participatiewet verder op de schop, brede herziening ‘noodzakelijk’.Bekijk
9 juni 223Veel huishoudens in energiearmoede komen niet in aanmerking voor de energietoeslag (2022)bekijk
8 juni 2023Kunnen de gemeenten hun uitvoeringstaken nog aan, weer een extra taak met Bijzondere Bijstand?Bekijk
6 juni 2023De Eerste en Tweede Kamer stemmen voor de nieuwe Pensioenwet, vol blijvende onzekerheden!Bekijk
31 mei 2023UWV belt niet meer anoniem en onaangekondigd.Bekijk
31 mei 2023Aflosperiode minnelijke schuldenregeling (Msnp) op 01 juli 2023 naar 18 maanden.Bekijk
31 mei 2023De Opfrisser: Nibud geeft 5 tips: Hoe schulden te voorkomen.Bekijk
31 mei 2023Ondersteuning naar werk op verzoek mogelijk voor IVA en WAJONG DGA – gerechtigden.Bekijk
31 mei 2023Rekenkamer: “Uitvoering van wet arbeidsongeschiktheid loopt helemaal vast”.Bekijk
31 mei 2023Goede stappen in aanpak achterstand sociaal medische beoordelingen.Bekijk
31 mei 2023UWV – Beoordelingsachterstanden WIA in 2022 toegenomen.Bekijk
31 mei 2023Wijzigingen in het Wettelijk Minimumloon (WML) per 01 juli 2023.Bekijk
30 mei 2023Verslag ALV van 23 mei 2023.Bekijk
19 mei 2023Belangrijke mededelingen omtrent de ALV van 23 mei 2023 – deze is afgelast.Bekijk
21 apr. 2023Armoede groeit onder de burgers, er is wel degelijk een klassenstrijd gaande in Nederland.Bekijk
19 apr. 2023Oproep en uitnodiging BUS – Algemene Ledenvergadering (ALV) 23.05.23Bekijk
19 apr. 2023Kunt u bij UWV terecht voor een hulpmiddel of voorziening?Bekijk
19 apr. 2023Jeugdzorg wordt minder gekort dan oorspronkelijk de opzet was, akkoord met Rijk en gemeenten.Bekijk
6 apr. 2023Het is niet vanzelfsprekend dat het isoleren van uw oude woning lonend is.
Bekijk
30 mrt. 2023Bestaanszekerheid als grondwettelijke zorgplicht verkeert in crisis.Bekijk
29 mrt. 2023Bijstand en sociaal Minimum (WML) moet fors omhoog weg met toeslagenstelsel.Bekijk
29 mrt. 2023Wet zorg en dwang is te complex en onuitvoerbaar.Bekijk
29 mrt. 2023Aanvraagtermijn Noodfonds Energielasten verlengd.Bekijk
15 mrt. 2023Werk en Mantelzorg gaan steeds beter samen.Bekijk
15 mrt. 2023Hoe regel ik zorgverlof als mantelzorger?Bekijk
15 mrt. 2023Hoe regel ik een mantelzorgwoning?Bekijk
15 mrt. 2023Dit doet een Steunpunt Mantelzorg voor u.!Bekijk
15 mrt. 2023Onderzoek wees uit dat 6 op de 10 huishoudens is financieel kwetsbaar en ongezond.Bekijk
7 mrt. 2023Anders denken, anders organiseren, anders doen. – De Nieuwe Route –Bekijk
2 mrt. 2023Gemeenten worden geadviseerd nog meer te kunnen bezuinigen op de WMO 2015 – Is dat wat we willen en hoe kunnen we ons beter voorbereiden?Bekijk
2 mrt. 2023Oproep aan de Leden van de Tweede Kamer: “Pak door en regel bestaanszekerheid.”Bekijk
24 feb. 2023Breed Offensief – Stap naar harmonisatie – ParticipatiewetBekijk
24 feb. 2023Zouden we als samenleving beter af zijn door de Bijstand te vervangen in Basisinkomen?Bekijk
17 feb. 2023De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), voor wie en wat en waar te halen.Bekijk
16 feb. 2023BUS brengt de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen d.d. 15.03.2023 onder uw aandacht.Bekijk
16 feb. 2023Rechten van, mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperking lopen gevaar.Bekijk
10 feb. 2013Lange wachttijden in de WMO – Eigen bijdrage WMO wordt inkomensafhankelijkBekijk
07 feb. 2023Schuldhulpverlening is een kerntaak van uw gemeente.Bekijk
01 feb. 2023Voorzieningen en regelingen voor Minima in 2023Bekijk
30 jan. 2023Kennismaking, introductie en verzoekbrief – vervolgstappen ouderenproject 2023Bekijk
20 jan. 2023Uitkeringsbedragen van 2023Bekijk
13 jan. 2023Van langdurig in de bijstand naar deeltijd aan het werkBekijk
12 jan. 2023Goed voorbeeld – Ondersteuning mantelzorgers met respijtzorg – belangrijk nieuwsBekijk
11 jan. 2023Schrijnende gevallen ontstaan t.g.v. energiearmoede – Gemeenten zet een extra stapBekijk
4 jan. 2023Hulp verlenen al wordt er niet om gevraagd maar blijkt het wel noodzakelijk te zijnBekijk
20 dec. 2022Vergaderschema BUS 2023 met diverse toelichtingenBekijk
13 dec. 2022Signalen uit de Bijzondere Bijstand. Bronvermelding: LCRBekijk
13 dec. 2022Beschut werk. Bronvermelding: LCRBekijk
13 dec. 2022Hoe staat het met de uitvoering Beschut Werk na 3 jaar vaststellen dat het beter moetBekijk
8 dec. 2022Wat moet ik weten als ik wil overstappen van mijn huidige naar een andere zorgverzekeringBekijk
7 dec. 2022Het Kabinet gaat ouderenzorg anders organiserenBekijk
7 dec. 2022Grote verschillen in tegemoetkoming zorgpremie voor mensen met een handicap of chronisch ziekenBekijk
14 nov. 2022Verslag bijeenkomst Samen SterkerBekijk
11 nov. 2022Diverse berichtgevingen over eigen bijdrage in de WMO en zaken over zorgtoeslagen en Premie ZVWBekijk
9 nov. 2022Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op aftrekposten en vergoedingenBekijk
3 nov. 2022Komt in de toekomst de begeleiding van mensen met een beperking in gevaarBekijk
26 okt. 2022Mensen raken tussen wal en schip door complexe regelgevingBekijk
26 okt. 2022Schema Werkloosheidsuitkering RendementBekijk
26 okt. 2022Grote verschillen tussen gemeenten bij toekennen van de energietoeslag, is dat wenselijkBekijk
25 okt. 2022Armoede, als uw inkomen niet toereikend is om rond te komen, raadpleeg: www.berekenuwrecht.nlBekijk
25 okt. 2022Vereenvoudiging WIA-keuring 60-plussersBekijk
24 okt. 2022Energietoeslag bereikt niet iedereen, zo loop je geen 1300,00 euro misBekijk
21 okt. 2022Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 20.20.2022Bekijk
16 okt. 2022BUS deelt de inhoud van het -LCR Pamflet Armoede 13 oktober 2022-Bekijk
10 okt. 2022Werkplan 2023 BUSBekijk
6 okt. 2022De gemeenten in de bres voor inwoners die kampen met energiearmoedeBekijk
2 okt. 2022Uitnodiging en voorlopige agenda ALV 20.20.2022Bekijk
27 sep. 2022Impressieverslag van het bestuur betreft boekjaar 2022 – bestemming ALV 20.20.22Bekijk
13 sep. 2022Gaat de nabije toekomst de inrichting van de zorg ons allen zorgen geven. Integraal Zorgakkoord 2022Bekijk
1 sep. 2022Het is nu tijd om na te denken over een rechtvaardige samenlevingBekijk
22 jun. 2022Gemeenten moeten financieel kwetsbare ouderen actiever benaderenBekijk
18 jun 2022De rol van de gemeente, wat te doen tegen armoedeBekijk
16 jun. 2022De Klant centraal – hoe gaat de gemeente om met haar burgersBekijk
22 apr. 2022De menselijke maat – maatwerk is een must!Bekijk

Copyright 2023 BUS