Over ons

De Koepelorganisatie Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen beter bekend in onze provincie onder de naam BUS is zeer begaan met het wel en wee van de Brabantse organisaties en burgers en de Brabantse samenleving.

De organisatie BUS is al vanaf 1998 actief op vele terreinen in het Brabantse waarbij samenwerken en kennis delen de inzet van onze organisatie is geweest. Kennis delen door de lokale vertegenwoordigers van cliënten- en adviesraden met elkaar in contact te brengen en de aanwezigen deskundigheid op het terrein van advieswerk bespreekbaar te maken. Zo ook, de vrijwillige lokale spreekuurhouders bij elkaar brengen om deskundigheid en hun werkwijze te delen. Beide inzetgebieden vanuit BUS hebben jarenlang plaatsgevonden onder collectieve en/of individuele belangenbehartiging. BUS handelt vanuit de belangen van burgers en lokale organisaties via signalen verkregen vanuit onze leden dan wel vanuit ons veldwerk.

Vele actuele thema’s waar belangen van burgers centraal in staan is voor BUS een reden om op lokaal niveau verbindingen aan te willen gaan. Waarbij het niet gaat om ons te bemoeien met hoe vrijwillige organisaties en burgers hun belangrijke werk ten uitvoer brengen maar enkel en alleen om te mogen vernemen op welke wijze aandacht wordt gevraagd en zaken in kaart worden gebracht waarmee de belangen van de burger wordt gediend. BUS is dan ook al jaren actief op het terrein van de vraagstukken rondom: Inkomen en Werk, Armoede en Sociale Uitsluiting, Schuldenproblematiek, Dementie Vriendelijke Gemeenten, Mantelzorg en (geen) Werk, Participatie en Reïntegratie en Burgerinitiatieven, Beschut Werk, Ouderen/Senioren, zaken waar burgers mee te maken kunnen gaan krijgen waarvan BUS denkt dat ook uw organisatie deze thema’s lokaal op de kaart wilt of wenst te zetten.

DatumOmschrijvingLink
19 apr. 2024Vooraankondiging + mededelingen Algemene Ledenvergadering van BUS voor (oud)leden en samenwerkende netwerkorganisaties 21.05.24.Bekijk
10 jan. 2024Definitief BUS – Werkplan 2024.Bekijk
10 jan. 2024Afscheid nemen van een succesvol samenwerkingsjaar en nieuwjaarswens 2024.Bekijk
21 nov. 2023Terugblik over over de jaren 2019 – 2023:
Globale voorstelling aanpak voor 2024.
Bekijk
25 okt. 2023Definitief Najaarsverslag – Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 oktober 2023.Bekijk
23 sep. 2023Uitnodiging, agenda en mededelingen betreft de ALV van 17.10.23.Bekijk
30 mei 2023Verslag ALV van 23 mei 2023.Bekijk
19 mei 2023Belangrijke mededelingen omtrent de ALV van 23 mei 2023 – deze is afgelast.Bekijk
10 mei 2023Uitnodiging agenda en mededelingen betreft de ALV van 23.05.23.Bekijk
10 okt. 2022Werkplan BUS 2023Bekijk
01 jul. 2022FlyerBekijk
25 feb. 2022Werkplan BUS 2022Bekijk
21 okt. 2022Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 20.20.2022Bekijk

Copyright 2023 BUS