Sociale ontwikkelingsbedrijven – “Beschut Werk”

Binnen BUS worden de afgelopen jaren keer op keer de zorgen uitgesproken dat mensen met een beperking grote problemen hebben om aan het werk te geraken. Ondanks dat onder deze doelgroep grote talenten verborgen zitten die nog steeds niet worden gezien en ingezet in de reguliere arbeid. Er is al jaren strijd gaande over, welke werkgevers zijn bereid deze mensen werkervaring op te laten doen en eventueel een baanperspectief te geven. De strijd is niet alleen het plaatsen van deze mensen in bedrijven maar het beloningssysteem die eraan vastzit is een punt van strijd. Hoe hoog moet de loonwaarde zijn voor het type werk wat de functionaris verricht en hoeveel is de gemeente bereidt dit qua hoogte aan te vullen tot het wettelijk sociaal minimum.

Dit alles speelt zich af over de ruggen van de mensen met een beperking. Het is tijd om als BUS ons sterk te gaan maken voor mensen uit deze doelgroep.

DatumOmschrijvingLink
24 feb. 2023Breed Offensief – Stap naar harmonisatie – ParticipatiewetBekijk
13 dec. 2022Beschut werk. Bronvermelding LCRBekijk
13 dec. 2022Hoe staat het met de uitvoering Beschut Werk na 3 jaar vaststellen dat het beter moetBekijk
3 nov. 2022Komt in de toekomst de begeleiding van mensen met een beperking in gevaarBekijk
23 jun. 2022Het Kabinet moet nu gerichte maatregelen treffen om mensen met een beperking te helpenBekijk
13 mei 2022Mensen met een arbeidsbeperking zouden veel meer van hun eigen kracht uit moeten gaanBekijk
11 apr. 2022Vijftien misvattingen over beschut werkBekijk

Copyright 2023 BUS