Sociale ontwikkelingsbedrijven – “Beschut Werk”

Binnen BUS worden de afgelopen jaren keer op keer de zorgen uitgesproken dat mensen met een beperking grote problemen hebben om aan het werk te geraken. Ondanks dat onder deze doelgroep grote talenten verborgen zitten die nog steeds niet worden gezien en ingezet in de reguliere arbeid. Er is al jaren strijd gaande over, welke werkgevers zijn bereid deze mensen werkervaring op te laten doen en eventueel een baanperspectief te geven. De strijd is niet alleen het plaatsen van deze mensen in bedrijven maar het beloningssysteem die eraan vastzit is een punt van strijd. Hoe hoog moet de loonwaarde zijn voor het type werk wat de functionaris verricht en hoeveel is de gemeente bereidt dit qua hoogte aan te vullen tot het wettelijk sociaal minimum.

Dit alles speelt zich af over de ruggen van de mensen met een beperking. Het is tijd om als BUS ons sterk te gaan maken voor mensen uit deze doelgroep.

DatumOmschrijvingLink
17 apr. 2024Erkenning voor sociaal ontwikkelbedrijven, meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen met behulp van extra geld.Bekijk
14 mrt. 2024Record aantal mensen in 2023 met een arbeidsbeperking richting arbeidsparticipatie.Bekijk
27 feb. 2024Hoe moet ik te werk gaan om een beoordeling arbeidsvermogen of Wajong aan te vragen.Bekijk
27 feb. 2024Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking door middel van de banenafspraak.Bekijk
23 feb. 2024Nieuwe strategie voor verbeteren positie mensen met beperking.Bekijk
7 feb. 2024Het recht om in deeltijd te willen werken moet behouden blijven.Bekijk
29 jan. 2024Brandbrief, aan de Leden van de Tweede Kamer en informateur, belangen van mensen met een beperking en chronisch zieken en hun naasten, van Ieder(in) en VNG.Bekijk
29 nov. 2023Wel intensieve zorg, maar niet naar een verpleeghuis. Dit kunt u kiezen.Bekijk
23 okt. 2023Kabinet maakt het eenvoudiger om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.Bekijk
13 okt. 2023Werknemers Sociale Werkvoorziening voeren actie voor recht op werk, gelijk en eerlijk loon.Bekijk
13 okt. 2023Voorzieningen maken het verschil om te kunnen werken of studeren, vraag deze aan bij het UWV.Bekijk
13 okt. 2023Helft gemeenten nog niet aan de slag met VN-verdrag Handicap.Bekijk
27 sep. 2023Het kabinet heeft plannen ontwikkeld om armoede te bestrijden en de koopkracht te verbeteren.Bekijk
12 sep. 2023Stand van zaken in “Beschut Werk”.Bekijk
24 feb. 2023Breed Offensief – Stap naar harmonisatie – ParticipatiewetBekijk
13 dec. 2022Beschut werk. Bronvermelding LCRBekijk
13 dec. 2022Hoe staat het met de uitvoering Beschut Werk na 3 jaar vaststellen dat het beter moetBekijk
3 nov. 2022Komt in de toekomst de begeleiding van mensen met een beperking in gevaarBekijk
23 jun. 2022Het Kabinet moet nu gerichte maatregelen treffen om mensen met een beperking te helpenBekijk
13 mei 2022Mensen met een arbeidsbeperking zouden veel meer van hun eigen kracht uit moeten gaanBekijk
11 apr. 2022Vijftien misvattingen over beschut werkBekijk

Copyright 2023 BUS