Spreekuurwerk en Voorlichting via BUS

Het is onrustig aan het worden op de arbeidsmarkt. De reden hebben we al toegelicht onder het project Werk en Inkomen.

Echter er zijn ook nog vele andere omstandigheden en redenen te noemen waarom er problemen dreigen te ontstaan welke burgers kunnen raken, denk maar eens aan de toeslagenaffaire, stijgende kosten bij levensmiddelen, energie- en brandstofrekeningen, klimaat- en stikstofgekte die vanuit de Regering de burgers in hun portemonnee gaan raken. Zaken die de burger gaat raken dat is een feit maar niet alle burgers hebben voldoende “vlees op de botten” om het te kunnen bekostigen laat staan te overleven. Er zullen zeker mensen in problemen geraken en hulp nodig hebben. Schulden zullen, opnieuw, gaan ontstaan en de spanningen zullen achter vele voordeuren toe gaan nemen,

Hebt u hulp nodig!

BUS helpt u, adviseert, informeert, ondersteund, bemiddelden begeleid mensen. Ook administratief helpen wij u als u ons er om vraagt, bij opstellen van klachten-, bezwaar- of verzoekbrieven en/of bij invullen van formulieren.

Dit doen we in beginsel gratis.

Privacy en aansprakelijkheid:

BUS en onze vrijwilligers hechten grote waarde aan het ten uitvoer brengen van deskundig spreekuurwerk.

Wij zullen dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uw vragen van antwoorden dan wel reacties voorzien.

De door u aangeleverde gegevens en informatie zijn bij BUS in vertrouwde handen. Uw privacy is geborgd.

Echter, u kunt BUS dan wel onze vrijwilligers niet verantwoordelijk  en/of aansprakelijk stellen voor de gegeven adviezen en informatie.

BUS is deskundig op gebied van wet- en regelgeving en geeft hierover voorlichting. U kunt hiervoor BUS benaderen: info@debus.nl 

DatumOmschrijvingLink
16 dec. 2023Demissionair Minister van SZW verlengd de vereenvoudigde WIA-Claimbeoordeling voor 60 plussers.Bekijk
16 dec. 2023Wat speelt er bij het UWV als u uw WIA – aanvraag gaat indienen.Bekijk
16 dec. 2023Wat u zou moeten weten als u een WIA-uitkering bij het UWV aanvraagt.Bekijk
23 nov. 2023Veranderingen die men per 01.01.2024 kan verwachten aan uw energierekening.Bekijk
31 nov. 2022INFORMATIEVE BIJEENKOMST EindhovenBekijk
4 apr. 2022I.s.m. ZET heeft BUS de presentatie Dementie Vriendelijke Omgeving verzorgd in 2022Bekijk
13 jan. 2022Tips voor omgaan met iemand met dementieBekijk

Copyright 2023 BUS