Wonen en Woonzaken

In het kader van bestaanszekerheid behoort zeker het onderwerp woonrecht te worden meegenomen. Woonrecht is verankerd in onze Grondwet en dient dan ook blijvend een onderwerp van aandacht te zijn.

De huidige wooncrisis gaat gepaard met groeiende tegenstellingen in de samenleving. Aan de ene kant vallen mensen keihard buiten de boot en aan de andere kant hebben we te maken met een langdurig falend woonbeleid vanuit de Regering.
Zelfs mensen die hard werken en normaal inkomen hebben en jarenlang op de wachtlijst staan om in aanmerking te komen voor een woning, moeten genoegen nemen met, of langer thuis wonen of op straat verblijven. aan de andere kant is vanuit de Regering er alles aan gedaan om eigenaren van woningen zich te laten verrijken door middel van de vrije markt en het sterk stijgen van de huizenprijzen. Daar tussen in is een grote groep mensen die tussen wal en schip valt. Zij zitten bijvoorbeeld klem in en onzekere, tijdelijke niet passende of te duren woonsituatie.

Niet woningmarkt maar woonrecht is waar het om moet gaan:
De wooncrisis krijgt terecht veel aandacht. In het debat wordt de wooncrisis standaard wordt vertaald als ‘de woningmarkt is in crisis’. En niet ‘ons woonrecht is in crisis’. Terwijl wonen toch als recht is verankerd in zowel de Grondwet, als in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En wat is de essentie van wat we moeten rechtzetten: wonen als markt, of wonen als ieders goed recht?

DatumOnderwerp Link
8 mrt. 2024Explosieve groei commerciële verpleeghuizen, huisartsen zijn bezorgd.Bekijk
8 mrt. 2024Zo (on)veilig voelen inwoners zich in hun buurt.Bekijk
8 mrt. 2024Slechts een handvol gemeenten met rechtsgeldig participatiebeleid.Bekijk
29 jan. 2024Brandbrief, aan de Leden van de Tweede Kamer en
informateur, belangen van mensen met een beperking
en chronisch zieken en hun naasten, van Ieder(in) en VNG.
Bekijk
18 jan. 2024Steeds meer meldpunten goed verhuurderschap.Bekijk

Copyright 2023 BUS