Zorgzaken – WMO -en Mantelzorg

Mantelzorg en respijtzorg:
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg).
Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage in de zorg aan anderen. Dankzij mantelzorgers kan de persoon die zorg krijgt vaak thuis blijven wonen. Een deel van de mantelzorgers raakt overbelast. De Overheid werkt daarom samen met gemeenten en zorginstanties om deze groep beter te ondersteunen. Het doel van de maatregelen is dat mantelzorgers:weten dat ze mantelzorger zijn; zich gesteund voelen en weten waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Minder last hebben van regels en registratie, beter samenwerken met professionals. Dit helpt hen om mantelzorg te blijven geven aan mensen die thuis zorg en hulp nodig hebben.

DatumOmschrijvingLink
22 mrt. 2024Mantelzorgmakelaars geven mantelzorgers plezier in zorgen weer terug.Bekijk
22 mrt. 2024Hoe je met succes benadert: ‘Zij willen best hulp, maar ándere hulp’,Bekijk
8 mrt. 2024Explosieve groei commerciële verpleeghuizen, huisartsen zijn bezorgd.Bekijk
26 feb. 2024Hoe je zorgmijders met succes benadert: ‘Zij willen best hulp maar ándere hulp’.Bekijk
26 feb. 2024Eenzaamheid, het gevoel van er niet bij horen en er niet toe doen, dat overkomt vele onder ons.Bekijk
7 feb. 2024Het recht om in deeltijd te willen werken moet behouden blijven.Bekijk
30 jan. 2024Petitie van de landelijke koepelorganisatie Mantelzorg NL, weg met de regeldruk, door BUS ondertekend.Bekijk
26 jan. 2024“Mantelzorg is vooral emotioneel zwaar”Bekijk
26 jan. 2024Er is wel degelijk sprake van overbelasting bij mantelzorgers.Bekijk
17 jan. 2024Het rapport, mantelzorg blijft zwaar na verhuizing verpleeghuis.Bekijk
17 jan. 2024Mantelzorg blijft zwaar na de verhuizing naar het verpleeghuis.Bekijk
16 dec. 2023Mensen worden steeds ouder en dus zal er meer aandacht nodig zijn voor de ouderenzorg.Bekijk
7 dec. 2023Gemeenten moeten zorgen voor ‘gezonde generatie’ in 2040.Bekijk
7 dec. 2023Mensen met een laag inkomen zijn niet altijd voordelig uit met de gemeentepolis collectieve zorgverzekering.Bekijk
29 nov. 2023Wel intensieve zorg, maar niet naar een verpleeghuis. Dit kunt u kiezen.Bekijk
29 nov. 2023Wat heb ik aan ’n Wmo- vervoerspas als ik 75 jaar ben/wordt of beperkingen heb, hoe kom ik er aan?Bekijk
28 nov. 2023Onderzoek wijst uit: mantelzorger is onmisbaar in langdurige zorg.Bekijk
28 nov. 2023Alle mantelzorgregelingen op een rij: wat is het verschil tussen kort- en langdurend zorgverlof?Bekijk
14 nov. 2023U als zorgverzekerde staat nu al op achterstand bij het maken van uw keuze 2024.Bekijk
13 nov. 2023Zorgverzekeraars schrappen vrije keuze, ggz en wijkverpleging, restitutiepolis op retour.Bekijk
10 nov. 2023Basiszorgverzekering 2024 – hier kun je uit kiezen. Duurdere zorgverzekering, dalende zorgtoeslag.Bekijk
9 nov. 2023Belangrijke informatie, recente gerechtelijke uitspraak, vervoersregeling – Wmo – voorziening.Bekijk
7 nov. 2023Wat is het verschil tussen Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning?Bekijk
4 nov. 2023U moet weten, als u een PGB aanvraagt, hoe uw gemeente te werk moet gaan.Bekijk
4 nov. 2023Mantelzorger is 4 uur per week kwijt aan geregel: ‘Gekmakende bureaucratie’Bekijk
30 okt. 2023Het is heel belangrijk dat men vrijwilligers betrokken houdt bij het wel en wee van de organisatie.Bekijk
13 okt. 2023In de wereld van de vrijwilliger, mantelzorger spelen zich nijpende situatie af, zonder dat dit bekend is.Bekijk
13 okt. 2023Helft gemeenten nog niet aan de slag met VN-verdrag Handicap.Bekijk
6 okt. 2023Ik heb zorg nodig, maar waar moet ik zijn om de noodzakelijke zorg te verkrijgen.Bekijk
13 sep. 2023Groot onderhoud zorgstelsel dringend nodig om goede zorg voor burgers te garanderen.Bekijk
12 sep. 2023Zorgverzekering wordt in 2024 veel duurder, dit is wat je kunt verwachten.Bekijk
21 aug. 2023Te dure zorgkosten leidt dat tweedeling in de samenleving erin sluipt.Bekijk
21 aug. 2023Ieder(in) roept de politiek op: “Kies voor een toegankelijk Nederland”.Bekijk
20 juli 2023De Ouderenzorg gaat op de schop: ‘Zorg is niet vanzelfsprekend meer’.Bekijk
11 juli 2023De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) belangrijk om te weten.Bekijk
5 juli 2023Ouderenzorg in de toekomst onbetaalbaar, hard ingrijpen is onvermijdelijk.Bekijk
27 juni 2023Raad van Volksgezondheid en Samenleving waarschuwt het Kabinet: Grens aan het zorgstelsel is bereikt.Bekijk
14 juni 2023Gemeenten moeten zorgen voor ‘gezonde generatie’ in 2040 / Lokale handvatten voor digitaal gezondheidsbeleid.Bekijk
19 apr. 2023Jeugdzorg wordt minder gekort dan oorspronkelijk de opzet was, akkoord met Rijk en gemeenten.Bekijk
29 mrt. 2023Wet zorg en dwang is te complex en onuitvoerbaar.Bekijk
29 mrt. 2023Aanvraagtermijn Noodfonds Energielasten verlengd.Bekijk
9 mrt. 2023Werk en mantelzorg gaan steeds beter samen.Bekijk
9 mrt. 2023Wat is een mantelzorgverklaring en hoe komt u eraan?Bekijk
9 mrt. 2023Mantelzorgwaardering wat is dat?Bekijk
9 mrt. 2023Kan ik mijn huurwoning overdragen aan mijn kind?Bekijk
9 mrt. 2023Hoe regel ik zorgverlof als mantelzorger?Bekijk
9 mrt. 2023Hoe regel ik een mantelzorgwoning?Bekijk
9 mrt. 2023Dit doet een Steunpunt Mantelzorg.Bekijk
7 mrt. 2023Anders denken, anders organiseren, anders doen. – De Nieuwe Route –Bekijk
2 mrt. 2023Gemeenten worden geadviseerd nog meer te kunnen bezuinigen op de WMO 2015 – Is dat wat we willen en hoe kunnen we ons beter voorbereiden?Bekijk
17 feb. 2023De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), voor wie en wat en waar te halen.Bekijk
16 feb. 2023Rechten van mensen met dementie en een verstandelijke beperking komen in gevaarBekijk
10 feb. 2023Lange wachttijden in de WMO – Eigen bijdrage WMO wordt inkomensafhankelijkBekijk
6 feb. 2023Welke veranderingen in de zorg gaan er plaatsvinden in 2023?Bekijk
12 jan. 2023Goed voorbeeld – Ondersteuning mantelzorgers met respijtzorg – belangrijk nieuwsBekijk
4 jan. 2023Hulp verlenen al wordt er niet om gevraagd maar blijkt het wel noodzakelijk te zijnBekijk
11 nov. 2022Diverse berichtgevingen over eigen bijdrage in de WMO en zaken over zorgtoeslagen en Premie ZVWBekijk
9 nov. 2022Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op aftrekposten en vergoedingenBekijk
13 sep. 2022Gaat de nabije toekomst de inrichting van de zorg ons allen zorgen geven. Integraal Zorgakkoord 2022Bekijk
24 mrt. 2022Steeds meer gemeente stappen af van de vergoeding voor mantelzorgersBekijk

Copyright 2023 BUS